Czym jest neutralność sieci i jak wpływa na Twoją stronę internetową?

Szybki rozwój cyfryzacji i stale wzrastająca powszechność dostępu do sieci internetowej to kwestie, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia oraz ułatwiły codzienne funkcjonowanie. Mimo wielu pozytywnych aspektów, jakie niesie za sobą Internet, jego wynalezienie nieodłącznie związane jest również z powstaniem zupełnie nowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Z tego względu konieczne okazało się wprowadzenie pewnych regulacji…
Dowiedz się więcej