Sprint Data Center • ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
+48 89 522 12 20
info@sprintdatacenter.pl

Czym jest analiza logów bezpieczeństwa?

blog informacyjny dla użytkowników usług SDC

Created with Sketch.

Czym jest analiza logów bezpieczeństwa?

Współczesna firma mnóstwo poufnych danych przechowuje w wersji elektronicznej, a pracownicy wykorzystują dedykowany system informatyczny, aby móc wykonywać codzienne obowiązki zgodnie z obowiązującymi procedurami. Aby jednak wszystkie informacje przekazywane między pracownikami były bezpieczne, konieczne jest podjęcie profilaktycznych działań, takich jak analiza logów bezpieczeństwa.

Zbieranie i analiza logów serwera

Systemy informatyczne szczegółowo zapisują wszelkiego rodzaju przeprowadzane działania. Takie prowadzenie dziennika aktywności, czyli rejestrowanie zdarzeń nazywane jest zapisywaniem logów. Sporządzone zapisy są bezcennych źródłem statystyk, a samo zbieranie i analiza logów serwera stanowi bardzo skuteczną formę wykrywania możliwych nadużyć i zapobiegania ich katastrofalnym konsekwencjom. Okazuje się bowiem, że między samym atakiem a momentem jego wykrycia przez człowieka mogą minąć tygodnie, a nawet miesiące! Regularne przeglądanie plików logów stanowi zatem profilaktyczne działanie, ponieważ specjalista bez problemu zauważy podejrzany zapis, który odbiega od normy i może stanowić próbę włamania się do systemu. Analiza logów systemu polega na zauważeniu korelacji między zdarzeniami z wielu systemów i sprawnym wyciąganiem wniosków. Oczywiście należy mieć na uwadze, że każdy komputer podczas codziennej pracy generuje tysiące logów, które przypominają chaotyczne, skomplikowane zestawienie. W związku z tym proces ich analizy warto powierzyć specjalistycznemu oprogramowaniu od Sprint Data Center, które zbiera logi i zarządza nimi, a jeśli wykryje jakieś zagrożenie, natychmiast informuje o tym administratora.

Przeglądanie plików logów

Istnieje wiele działań, które powinny zwrócić uwagę administratora, ponieważ mogą zwiastować podejmowane próby włamań przez hakerów. Są nimi między innymi zarówno nieudane, jak i udane próby logowania, czy czyszczenie dziennika zdarzeń, czyli próba ukrycia przez hakerów swoich operacji w systemie firmy. Należy również zwrócić uwagę na wszelkie modyfikacje grup o typie security. Technik hakerskich jest mnóstwo, a każda z nich wykorzystuje inne słabości systemu. Łączy je jednak jedno. Każda próba włamania stanowi działanie odbiegające od normy, a zatem pewny log, który wyłamuje się z utartego schematu. Z łatwością zatem zostanie odnotowany przez specjalistyczne oprogramowanie. Korzyści z zarządzania logami za jego pośrednictwem to zarówno odsianie zaburzających obraz szumów, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, a w konsekwencji natychmiastowa reakcja na próby włamania się do systemu.