O firmie

Sprint S.A. - Czołowy integrator systemów IT w Polsce

Sprint S.A. jest jednym z liderów rynku integracji profesjonalnych systemów IT oraz zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych. Od ponad dwudziestu lat projektujemy i budujemy profesjonalne systemy w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Atuty

Bazujemy na doświadczonej kadrze i rozbudowanym zapleczu technicznym Sprint S.A. Naszymi atutami są: zaplecze techniczne i ekonomiczne, obszerna lista referencyjna oraz bezpieczna lokalizacja. Nasze usługi kierujemy do Klientów wymagających bezpieczeństwa danych na najwyższym poziomie.
Więcej o Sprint S.A.>

 

Sprint Data Center Olsztyn

Główna serwerownia Sprint Data Center w Olsztynie, gotowa do przyjęcia 60 szaf serwerowych typu Rack 42U. Klimatyzowane pomieszczenie posiada system ścisłej kontroli dostępu, niepalną podłogę techniczną oraz sektor Wysokiej Mocy z inteligentnym systemem nawiewu podłogowego. Zasilanie awaryjne zapewnia agregat o mocy 1000 KM z możliwością pracy w trybie ciągłym. Nad całością czuwa system przeciwpożarowy typu VESDA zintegrowany z aerozolowym systemem gaśniczym.

 

SDC - Technologiczna wizytówka Warmii i Mazur

W listopadzie 2011 roku SDC zostało nagrodzone w konkursie "Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur" w kategorii produkt przemysłowy. Jury pod przewodnictwem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego nagrodziło nas za innowacyjność i wdrażanie najnowszych technologii w regionie. Organizatorem konkursu jest Gazeta Olsztyńska i Polskie Radio Olsztyn S.A.

 

 

Najwyższe standardy zabezpieczeń

Sprint Data Center zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy z wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych przy budowie obiektów klasy Data Center. Nasze centrum otrzymało wynik 3/4 TIER w amerykańskiej normy TIA (Telecommunications and Infrastructure Standard for Data Center).

 

Certyfikaty jakości - ISO 9001, NATO AQAP 2210, WSK

Oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości o czym świadczy posiadany Certyfikat ISO 9001, certyfikat natowskiego systemu zarządzania jakością AQAP 2110 oraz certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Sprint jest jedną z 2 firm w Polsce spełniających wymagania NATO AQAP 2210 (dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania).

 

Ochrona dokumentów z klauzulami TAJNE, NATO Secret, EU Secret

Jako jedni z nielicznych, otrzymaliśmy wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE. Posiadamy pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Dodatkowe koncesje i uprawnienia:

• Koncesja MSWiA na świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

• Deklaracja Departamentu Przemysłowego Systemu Obrony na udział w przetargach w dziedzinie bezpieczeństwa na potrzeby Agencji NATO-NC3A

• Licencje pracowników zabezpieczenia technicznego oraz imienne poświadczenia bezpieczeństwa, posiadane przez naszych inżynierów i techników.

 

Bezpieczna lokalizacja

Znajdujemy się na terenie niezagrożonym klęskami żywiołowymi takimi jak: powodzie, podtopienia, wichury, szkody górnicze, tąpnięcia i trzęsienia ziemi. Nie zagrażają nam katastrofy przemysłowe w rafineriach, kopalniach, elektrowniach i sztucznych zbiornikach wodnych.

 

Sprint Data Center zlokalizowane jest w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 26, na terenie siedziby Sprint S.A. Obiekt posiada parking strzeżony, szeroki wjazd i plac manewrowy dla pojazdów ciężarowych dostarczających sprzęt teleinformatyczny. Obiekt znajduje przy szlakach komunikacyjnych biegnących z Warszawy, Gdańska, Łodzi i Poznania. Mapa z lokalizacją SDC >

 

Sprint Data Center Olsztyn

Lokalizacja SDC zapewnia szybki dojazd oraz wygodny rozładunek pojazdów ze sprzętem wielkogabarytowym Klientów.

 

Ochrona obiektu i serwerowni

Obiekt chroniony jest stałą, całodobową kontrolą pracowników ochrony oraz 24h monitoringiem wizyjnym z pełnym zapisem wydarzeń. Dostęp do pomieszczeń nadzoruje nowoczesny system dostępowy z pełną rejestracją wizyt. Wejście do sali operacyjnej zawsze odbywa się w asyście personelu technicznego SDC. Personel techniczny Klienta może korzystać z pomieszczenia pracy czasowej, wyposażonego w szybkie łącza internetowe.

 

Pomieszczenie kolokacyjne SDC

Wysokowydajne serwery typu blade instalujemy w Sektorze Wysokiej Mocy o zwiększonej wydajności systemów chłodzenia z układem inteligentnego nawiewu podłogowego. Stosowane technologie są jednymi z najnowocześniejszych w kraju.

 

Transmisja danych

Szybki i bezpieczny dostęp zapewniają niezależne łącza światłowodowe do takich operatorów jak: Telekomunikacji Polskiej, Telekomunikacji Kolejowej oraz olsztyńskiej sieci metropolitalnej OLMAN. Poprzez punkt wymiany ruchu KIX, gwarantujemy niezawodny dostęp do sieci ATM, GTS Energis, NASK, UPC, Aster, Netia, Vectra, Multimedia i wielu innych.

 

Rozwiązania techniczne

Serwery Klientów instalowane są w pomieszczeniu z systemem klimatyzacji precyzyjnej. Zapewnia ona optymalną temperaturę na poziomie 23°C ± 2°C oraz wilgotność powietrza na poziomie 50 rH% ± 10%. Niepalna podłoga techniczna umożliwia szybki dostęp do wszystkich instalacji obiektu a jej dopuszczalna obciążalność wynosi aż 2500 kg/m2.

 

Niezawodne zasilanie

Pracę centrum zabezpiecza własna stacja transformatorowa, dwutorowy system zasilania, zasilacze bezprzerwowe UPS oraz przemysłowy agregat prądotwórczy o mocy 1000 KM przystosowany do pracy ciągłej.

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa system wczesnej detekcji pożaru typu VESDA. Ewentualny pożar gaszony jest systemem aerozolowym obojętnym dla sprzętu elektronicznego.

 

 

Dane firmy

Sprint S.A., 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26

Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363

NIP: 739-020-41-15

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 25 825 604,72 zł

 

 

Do pobrania

Folder informacyjny SDC

pobierz folder sdc w wersji pdf

 

Pobierz folder SDC w wersji PDF

Wielkość: 4.3 MB