Płatności

Dane kontaktowe usługodawcy:

Sprint S.A.
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
email: info@sprintdatacenter.pl
tel.: (89)522-12-01


Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)
Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2020r. wynosiła 35 528 697,97 zł

Numer konta do wpłat: 23 1240 5598 1111 0000 5692 3528

 

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dostępny pod adresem: /regulamin

 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez sprintdatacenter.pl przyjmowane są w formie pisemnej na adres:

Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

lub emailem: info@sprintdatacenter.pl

 

Zwroty

Ewentualne zwroty przysługują tylko po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Rozliczenia

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal.

przelewy24.pl
paypal.com