Prywatność

„Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych każdego Klienta.“

 

Polityka prywatności Sprint Data Center

Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dot. użytkowników i klientów Sprint Data Center, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zarządzająca nimi firma SPRINT S.A. podjęła działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Poniższe zapisy są zbiorem zasad gromadzenia i przetwarzania informacji danych o obsługiwanych klientach i przechowywanych danych użytkowników.

 

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.

- dane osobowe zbierane i przechowywane tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez SPRINT S.A. usług na rzecz obsługiwanych klientów Data Center.

 

W zakresie danych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika: - imię i nazwisko,
- adresy e-mail,
- adresu zamieszkania,
- dane statystyczne.

 

w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: - nazwę firmy,
- adres
- numer identyfikacji podatkowej NIP
- numer REGON
- zaświadczenie KRS

 

Podanie danych osobowych ma w każdym przypadku charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług.


Informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych:

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem co najmniej 128-bitowym.

 

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

 

Brak udostępniania danych osobowych innym podmiotom.

Przechowywane i przetwarzane dane osobowe, nie są w żaden sposób przekazywane ani ujawniane jakimkolwiek podmiotom czy osobom trzecim, poza przypadkami skierowania do "SPRINT" S.A. stosowanego żądania przez uprawniony podmiot działający w ramach przepisów prawa. Jedynym dysponentem danych pozostaje SPRINT S.A.

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

Każdy z użytkowników i klientów, ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych samodzielnie o ile jest to możliwe przy danej usłudze bądź to za pośrednictwem i przy wsparciu pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i przetwarzanie danych.

Po rozwiązaniu lub zakończeniu trwania umowy wiążącej obie strony, w tym pełnym rozliczeniu warunków umowy, dane użytkownika zostają usunięte. Sprint S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników i klientów SPRINT S.A. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie.

I. Definicje
  1. Administrator - firma Sprint S.A., z siedzibą w Olsztynie (10-062) ul. Jagiellończyka 26,
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sprintdatacenter.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Cookies wykorzystywane przez Administratora są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    1.1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
      1.1.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
      1.1.2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    1.2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
    1.3. Konfiguracji serwisu
      1.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
      1.3.2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
      1.3.3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
      1.3.4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
      1.3.5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    2.1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
      2.1.1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
      2.1.2. Yandex.Metrica [administrator cookies: YANDEX LLC z siedzibą w Rosji]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.