Sprint Data Center • ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
+48 89 522 12 20
info@sprintdatacenter.pl

Cyberbezpieczeństwo w XXI wieku – największe zagrożenia i skuteczna ochrona przed nimi

blog informacyjny dla użytkowników usług SDC

Created with Sketch.

Cyberbezpieczeństwo w XXI wieku – największe zagrożenia i skuteczna ochrona przed nimi

Z postępującą cyfryzacją wiążą się nie tylko nowe możliwości, ale również liczne zagrożenia. Liczne ataki hakerskie, mające na celu kradzież danych, mogą doprowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji – zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i firm. Z tego względu ważne jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, określane zbiorowo jako cyberbezpieczeństwo. Wyjaśniamy, jakie są największe zagrożenia w sieci oraz jak zapobiec uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do danych.

Najbardziej powszechne zagrożenia w cyberprzestrzeni

Cyberbezpieczeństwo to proces mający na celu ochronę danych i wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa przed zagrożeniami związanymi z cyberatakami. Problem ten dotyczy każdej aktywnie działającej firmy, a konsekwencje nieautoryzowanego dostępu do zasobów cyfrowych mogą doprowadzić do ogromnych szkód, strat finansowych, a w poważnych przypadkach nawet zamknięcia działalności. Do najbardziej powszechnych niebezpieczeństw zaliczyć można ataki ransomware, phishing oraz socjotechnikę.

Ataki ransomware – skala problemu i sposoby obrony

Jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych są ataki ransomware. Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które wyszukuje ważne pliki oraz szyfruje je w nieodwracalny sposób. Ma na celu wyłudzenie pieniędzy poprzez szantaż. Zapobiec im może wprowadzenie odpowiednich strategii cyberbezpieczeństwa w postaci zabezpieczeń cybernetycznych skierowanych przeciwko malware. Skuteczne jest także filtrowanie zawartości treści. Najważniejsze aspekty bezpieczeństwa zostały przez nas opisane w jednym z blogowych artykułów – zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Phishing i socjotechnika w cyberprzestrzeni

Najpopularniejszym rodzajem jest cyberatak zwany phishingiem. Podczas niego cyberprzestępca próbuje wyłudzić od ofiary poufne informacji, takie jak kradzież loginów, numerów kart kredytowych czy wrażliwych danych firmy. Podobny cel ma socjotechnika, polegająca na wywieraniu wpływu na ludzi poprzez manipulację psychologiczną. W jaki sposób można obronić się przed atakiem, jakim jest socjotechnika i phishing? Przykłady obejmują podjęcie takich działań, jak regularne aktualizowanie oprogramowania na komputerze oraz programu antywirusowego. Pamiętaj, aby nie wchodzić w podejrzane linki, nie podawać nikomu danych logowania do bankowości internetowej ani danych osobowych. Skuteczną ochroną cybernetyczną zajmuje się Sprint Data Center!

Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze

Bezpieczeństwo w chmurze to zestaw zasad, technologii oraz oprogramowania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych i służbowych, przechowywanych właśnie w chmurze. Zabezpieczenia i metody ich szyfrowania, które stosujemy, zapewniają skuteczną ochronę, dzięki której znacznie zminimalizowane zostanie ryzyko cyberataków. Postaw na sprawdzone rozwiązanie i wybierz Sprint Data Center!